Lexus New Car Show ( Sarasota ).JPEG
       
     
Album Cover
       
     
Album Back Cover
       
     
Augusto with Roberto Tello and Duke Ellington
       
     
Augusto with Ricardo Montalbán
       
     
Augusto with Óscar Arias
       
     
Augusto preparing to perform at Jaguar
       
     
Augusto Amador
       
     
       
     
Lexus New Car Show ( Sarasota ).JPEG
       
     
Album Cover
       
     
Album Cover
Album Back Cover
       
     
Album Back Cover
Augusto with Roberto Tello and Duke Ellington
       
     
Augusto with Roberto Tello and Duke Ellington
Augusto with Ricardo Montalbán
       
     
Augusto with Ricardo Montalbán

At the SF Press Club

Augusto with Óscar Arias
       
     
Augusto with Óscar Arias

Former President of Costa Rica

Augusto preparing to perform at Jaguar
       
     
Augusto preparing to perform at Jaguar

New Car Show

Augusto Amador
       
     
Augusto Amador
       
     
Augusto Amador | Jaguar Auto Show